WorldWalk.info | Зоопарк Аскания-Нова, зоопарк биосферного заповедника Аскания-Нова