WorldWalk.info | Monument to P. M. Koshka, Monument to the Sailor Koshka